Pirts takas maliņā
Sudrabota liepa auga;
Tur saulīte noiedama,
Pakar savu vainadziņu,
Mazajam kārklītim
Uzmauc zelta gredzentiņu.
Es nesaku tā vārdiņa:
Tev ir daudz, man ir maz!
Gana Dieva rociņā,
Kas visiemi līdzi dara.
Nāc Dieviņ, pats palīdzi
Grūta darba padzīvāt;
Tev, Dieviņ, spēks, varīte,
Tev gudrais padomiņš.