Pirts takas maliņā
Sudrabota liepa auga;
Tur saulīte noiedama,
Pakar savu vainadziņu,
Mazajam kārklītim
Uzmauc zelta gredzentiņu.
Pirts takas maliņā
Sudrabota liepa auga;
Tur saulīte noiedama,
Pakar savu vainadziņu,
Mazajam kārklītim
Uzmauc zelta gredzentiņu.
Pirts takas maliņā
Sudrabota liepa auga;
Tur saulīte noiedama,
Pakar savu vainadziņu,
Mazajam kārklītim
Uzmauc zelta gredzentiņu.